ATTESTER

  • Sygemelding til arbejdsgiver “mulighedsattest”: pris afhængig af attestens omfang.
  • Attest i forbindelse med afbestilling af rejse: 530 kr.
  • Specielt angående sygemeldinger:  Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.